085 – 822 24 60 info@youen.nl

In 2020 veranderen de regels rondom het terugvragen door particulieren van de BTW op zonnepanelen waarbij het voordeel voor particulieren behouden is gebleven. Het terugvragen van BTW betreft 21% van de factuursom en kan dus snel oplopen tot een aanzienlijk bedrag in het voordeel van de klant en is een goede stimulans in de energietransitie.

In deze blog meer over de aangepaste belastingregels en waarom dat in het leeuwendeel van de gevallen niet zal leiden tot een anderen uitkomst, zodat de BTW door de Belastingdienst gewoon zal worden terugbetaald. Goed om te weten: voor de klanten van Youen geen rompslomp, daarvoor is de gratis BTW-service.

Aanleiding tot het terug mogen vragen van BTW op zonnepanelen door particulieren.

In een arrest van 20 juni 2013 wordt Oostenrijker Thomas Fuchs door het Europese Hof in het gelijk gesteld in zijn stelling dat het opwekken van stroom met zonnepanelen in of in de buurt van een huis – ook al is de productie minder dan het verbruik – een economische activiteit is. Fuchs procedeerde tot in het allerhoogste beroep en kreeg gelijk, daarom kan iedereen nu de BTW op zonnepanelen terugvragen. Dat werkt als volgt.

Vanwege het arrest staat dus vast dat wie als particulier zonnepanelen op het dak van zijn of haar huis of schuur laat installeren en daarmee energie opwekt en – wat hij of zij niet gebruikt – levert aan het elektriciteitsnet, is daarmee een ondernemer geworden voor de omzetbelasting (BTW).

Vrijstaande woning met zonnepanelen

Hoe BTW terug te vragen?

Als zonnestroom-ondernemer moet men zich dus aanmelden bij de Belastingdienst met een formulier “Opgaaf zonnepaneelhouders”. Na 1 januari 2020 krijg je dan een btw-identificatienummer (btw-id) en een omzetbelastingnummer (ob-nummer). Vervolgens mag je (heb je het recht) om 21% btw terug te vragen en is een flink bedrag van je aankoop, dat zomaar kan oplopen tot richting de duizend of duizenden euro’s aan financieel voordeel op je aankoop van zonnepanelen.

Eigenlijk zou na het terugvragen van de BTW over de stroom die aan de energiemaatschappij wordt geleverd, BTW moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dat is forfaitair bedrag, afhankelijk van het opwekvermogen in Wattpeak. Grosso modo varieert dat bedrag van € 20,= (bij ca. 1 tot 3 panelen), tot € 200,= (bij ca. 30 panelen).

Uitzondering voor in-dak systemen

Bij gewone zonnepaneelsystemen is het simpel, daarvoor kan de BTW gewoon teruggevraagd worden. Uitzondering zijn de zogenaamde in-dak systemen, waarbij de zonnepanelen ook de functie van dakbedekking hebben. Daarvoor zou dan passende correctie moeten worden (naar ca. 1/3de deel) gemaakt, maar dat kan nog steeds leiden tot een btw-teruggave. Dit komt bijvoorbeeld voor bij nieuwbouwhuizen met speciale zonnepanelen die in het dak worden geïntegreerd. De gedachte daarachter is, dat dakbedekking geldt als privégebruik, waarvan geen btw kan worden teruggevraagd. Omdat in de praktijk circa een derde van de stroom wordt teruggeleverd aan de energiemaatschappij. Over de helft daarvan (dus een derde deel van het geheel) mag btw worden teruggevraagd.

Het alternatief: de Kleine OndernemersRegeling (KOR)

Naast de btw-aangiften inzake zonnepanelen bestaat er ook nog een speciale regeling voor kleine ondernemers, de KOR. Tot 2019 was deze regeling gerelateerd aan het saldo-btwbedrag tussen €1.345 en €1.883 hoeft men minder btw af te dragen.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de KOR vernieuwd! Deze is nu niet meer gerelateerd aan het jaarlijkse saldo van de te betalen btw, maar aan de jaaromzet. Bij een jaaromzet van minder dan € 20.000,= kan men aan deze nieuwe KOR meedoen. Maar dan wel voor een periode van ten minste 3 jaar. Tussentijds de deelname aan de KOR beëindigen kan niet.

De nieuwe KOR werkt als volgt
Wie na 1 januari 2020 zonnepanelen aanschaft en stroom gaat leveren aan het elektriciteitsnet, kan zich bij de belastingdienst aanmelden voor de KOR.
In dat eerste jaar (van aanschaf) kan men de btw terugvragen van de aankoop van de zonnepanelen en de installatiekosten.
Na dat eerste jaar gaat de KOR op 1 januari van het daarop volgende jaar in en kan geen btw meer worden terug gevraagd, maar hoeft ook geen btw meer betaald te worden.
De kosten van onderhoud en eventuele extra aanschaffingen in dat tweede jaar komen dus niet meer in aanmerking voor teruggave van btw. De daaropvolgende twee jaar (dus in totaal drie jaar) kan geen btw meer teruggevraagd worden, maar hoeft ook geen btw betaald te worden. Na drie jaar kun je je afmelden voor de KOR. Daarna mag je je opnieuw aanmelden voor de KOR. De KOR is over het algemeen gunstig voor diegenen die in één keer zonnepanelen aanschaffen en laten installeren en daarna drie jaar na het jaar van aanschaf geen investeringen meer doen, zoals uitbreiding van het aantal panelen of een andere omvormer etc. Wie wel denkt aan binnen drie jaar extra kosten maken die gepaard gaan met bijvoorbeeld extra panelen, kan maar beter niet deelnemen aan de KOR.

Disclaimer
Deze blog is samengesteld aan de hand van notities opgesteld door Siekman & Stassen Advocaten- en Belastingadviseurskantoor NV. Aan het bovenstaande kun je geen rechten ontlenen. De originele tekst mag je wel bij Youen opvragen. Mail je verzoek naar info@youen.nl, dan heb je op werkdagen meestal dezelfde dag nog jouw antwoord.

Share