085 – 822 24 60 info@youen.nl

Wat is de opbrengst van zonnepanelen per maand?

Zonnepanelen maken met behulp van zonlicht elektriciteit die je kunt gebruiken in je eigen huishouding. Om uit te kunnen rekenen hoeveel stroom zonnepanelen maken, is een officiële basis berekening (vuistregel) beschikbaar. De opbrengst van zonnepanelen wordt uitgedrukt in kilowatt-uren en bereken je als volgt:

[Totaal vermogen in Wattpeak] X [performance ratio] [vollast zonuren per jaar] / 1000 =
jaarlijkse productie uitgedrukt in kilowatt-uren

Wanneer je de jaarlijkse productie vermenigvuldigt met de prijs per kilowattuur, heb je de waarde van de opbrengst van de zonnepanelen uitgedrukt in geld uitgerekend.

Gratis Webtool

Bereken de opbrengst van zonnepanelen

Via dakplan.youen.nl kun je zelfstandig jouw eigen systeem vormgeven. Als je inlogt kun je jouw plan ook opslaan en de prijzen bekijken. Een dashboard laat je direct zien wat het systeem kost en oplevert.  Youen belt je alleen als jij daarom vraagt. Je kunt geheel vrijblijvend de hulp inroepen van een aankoopbegeleider.

Een rekenvoorbeeld voor een woning

10 panelen van 420 Wattpeak hebben een totaalvermogen van 4.200Wattpeak. Door dit te vermenigvuldigen met de performance ratio van 85%, maal het aantal vollast zonuren per jaar (Amsterdam = 1056) en te delen door duizend, bereken je een productieraming van 3.142kWh per jaar.

4.200 X 85% X 1056 / 1000 = 3.770KWh

Wanneer je die hoeveelheid vermenigvuldigt met de waarde van jouw zonnestroom (bijvoorbeeld €0,40 per kWh), dan reken je de waarde van de zonnestroom per jaar uit. In dit rekenvoorbeeld van 10 zonnepanelen van 420 Wp, die jaarlijks 3770kWh aan stroom produceren, is de waarde van de jaarlijks opgewekte stroom dus: 
€829,40.

Let op: deze calculatie is gebaseerd op een vuistregel. Youen heeft software om oprengst specifiek voor jouw situatie te calculeren.

Of bel: 085 – 822 24 60

Aankoopbegeleider
Mischa Soetman

Een rekenvoorbeeld voor een bedrijfstak

1500 zonnepanelen produceren aan de hand van deze vuistregel (1500 X 0,85 X 1056/1000 =) 471.240 kWh. Wanneer je deze vermenigvuldigt met de waarde van groene stroom (bijvoorbeeld € 0,08 inclusief SDE subsidie), betekent dat een opbrengst uitgedrukt in geld van ca. € 37.699,= per jaar.

Subsidie zonnepanelen
Ga voor meer informatie over subsidies naar: youen.nl/subsidie-voor-zonnepanelen, of vraag de hulp van een aankoopbegeleider of projectmanager van Youen om jouw situatie verder te analyseren.

Let op: deze calculatie is gebaseerd op een vuistregel. Youen heeft software om oprengst specifiek voor jouw situatie te calculeren.

Neem contact op met onze aankoopbegeleider bij Youen via verkoop@youen.nl of bel: 085-822 24 60 en vraag naar Rick Schuurkamp. U kunt hem ook bereiken via: 06 – 13 82 14 18

Share